Struktura własnościowa

Do akcjonariuszy OZC S.A. należą:

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. – Polska – 51,0% udziału w kapitale akcyjnym

ENGIE Energie Services International – 48,6 % udziału w kapitale akcyjnym

POZOSTALI  – 0,4%

Wartość nominalna akcji: 10 zł

Liczba akcji:   1 217 420,00