Status prawny

Spółka: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Regon: 250017863
NIP: 622-000-57-12
Sąd rejonowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy
KRS nr: 0000043550
Kapitał zakładowy: 12 174 200,00 zł
Kapitał wpłacony: 12 174 200,00 zł
Konto Bankowe: PKO BP SA Regionalny Odział Korporacyjny w Poznaniu,
Centrum Korporacyjne w Kaliszu 22 1020 2267 0000 4102 0002 1790.