Zasady przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny pracy pracowników administracyjnych:

Od poniedziałku do piątku w godz. 700 do 1500

 

Korespondencja, wnioski i pisma wpływają do Spółki w następujący sposób:

 • poprzez bezpośrednie złożenie wniosku, pisma w Spółce.
 • drogą pocztową
 • e-mailem
 • faxem.

 

Korespondencja przychodząca jest oznaczana datownikiem i rejestrowana w Sekretariacie Spółki. Zarejestrowane pisma przekazywane są Prezesowi celem dekretacji i następnie przekazywane przez Sekretariat odpowiednim Działom.

 

Sprawy załatwiane są w formie pisemnej lub w trakcie bezpośrednich rozmów klientów oraz innych osób zainteresowanych z pracownikami Spółki.

 

Zgłaszanie awarii:

Od poniedziałku do piątku w godz. 700 do 1500
Tel. 62 735 86 11; 62 735 86 12; 62 735 86 13

 

Pogotowie ciepłownicze:

Czynne całą dobę oraz w niedzielę i święta
Tel. 993; 62 735 86 30; kom. 604 480 093

 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. świadczy swoje usługi w oparciu o następujące przepisy:

 • Ustawę z dnia 10.04.1997 r. „Prawo energetyczne „”Dz.U z 2012r. poz.1059 ze zmianami.
 • Rozporządzenie taryfowe – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. nr 194, poz. 1291).
 • Rozporządzenie przyłączeniowe – Rozporządzenie Ministra Gospodarki a dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. nr 16 poz.92)
 • Inne przepisy wykonawcze do ustawy „Prawo energetyczne” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego”.

 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej odbywa się zgodnie z etapami opisanymi poniżej:

 1. Złożenie wypełnionego „Wniosku o podłączenie” w Dziale Obsługi Klienta i Zarządzania energią. W ciągu miesiąca przygotowana jest oferta.
 2. W przypadku zaakceptowania oferty przez składającego wniosek, przygotowany zostanie projekt umowy przyłączeniowej.
 3. Po podpisaniu umowy przyłączeniowej dokumentacja jest przekazywana do realizacji do Działu Eksploatacji.
 4. Dział Eksploatacji podaje termin rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zapisami w umowie.
 5. Kolejny etap to podpisanie umowy na dostawę ciepła.