Władze Spółki

Władzami Spółki są:

WALNE ZGROMADZENIE
RADA NADZORCZA
ZARZĄD

Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Małgorzata Sikora
Z-ca przewodniczącego: Jacek Cybulski
Sekretarz: Elżbieta Trochowska
Członek: Agnieszka Jeziorska
Członek: Adam Kraszewski
Członek: Jacek Wojciech Bogusławski
Członek: Jacek Jackowiak

ZARZĄD

Prezes Zarządu Mariusz Bolach
Członek Zarządu Wioleta Swora