Informacje o spółce

Spółka: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
REGON: 250017863
NIP: 622-000-57-12
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy  Poznań – Nowe Miasto  i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000043550
Kapitał zakładowy: 12 174 200,00 zł
Kapitał wpłacony: 12 174 200,00 zł
Bank: PKO BP SA Regionalny Odział Korporacyjny w Poznaniu,
Centrum Korporacyjne w Kaliszu
Nr konta: 22 1020 2267 0000 4102 0002 1790